5 gode grunner til å tenke at Gud finnes

Grunn nr. 1: Universet hadde en begynnelse

I 2400 år har mennekser tenkt at verden alltid har vært. Men det som atomistene i Hellas sa den gangen ble utfordret av Albert Einstien, Arno Penzias og flere vitenskapsmenn. I dag vet vi at alt som finnes i dag hadde en begynnelse. Det gir store utslag for hvordan vi tenker om verden og Gud.

Grunn nr. 2: Universet er nøye lagd

Det er mange ting i universet som må være nøyaktig på plass, for at universet skal fungere normalt og ikke skal falle fra hverandre.
F.eks. tyngdekraften; tenk om den ikke var nøyaktig tilpasset, da ville ikke livet vårt her på jorda kunne fungert. Her virker det som at det står en klok hjerne bak!

Grunn nr. 3: Verden er full av informasjon

DNA er flere gigabyte med info i hver eneste av dine celler. Informasjon med mening oppstår ikke av seg selv - nowhere. Hvordan kan vi da tenke at alle levende vesener har fått sin info uten at noe eller noen har gitt det? Jeg har et annet forslag til opprinnelsen av meningsfull informasjon

Grunn nr. 4: ikke reduserbar kompleksitet

Hui, for et uttrykk! Men det det betyr er saker vi finner i naturen som funker, men som ikke ville funket dersom en liten del ikke var der. I videoen snakker jeg om en liten motor i bakterier, men en musefelle kan være et godt eksempel for å forstå det her. En musefelle funker ikke dersom du tar bort bare en liten del, som for eksempel utløseren, eller fjæra, eller brettet alt står på. Da vil den ikke fange noen mus. Alt må være på plass. Siden utviklingslæren krever at alt har utviklet seg selv over lang tid, må også bakteriemotoren ha utviklet seg. Men det kan den ikke, fordi dersom ikke alt er på plass funker den ikke og vil volde bakteriens død heller enn overlevelse. Derfor tenker jeg at noe eller noen annen må til for å bygge sammen en slik motor der alt er til stede samtidig.

Grunn nr. 5: den kambriske eksplosjonen

 I et av de nederste jordlagene med fossiler, dukker det plutselig opp en haug med dyr - ja, det eksploderer inn i tilværelsen. I jordlaget under derimot.. er det ingen dyr som leder opp til det vi finner. Det finnes ingen forfedre for dyrene vi finner i det kambriske laget.. hvem eller hva kan ta ansvar for disse dyrene? Jeg har et forslag.