BioCosmos

Vi har laget filmer i samarbeid med BioCosmos og under kan du ta en titt på dem.
BioCosmos ønsker å fremme kunnskap om, samt refleksjon og undring over skaperverket, spesielt blant ungdom. Utgangspunktet er en tro på at universet, naturen og livet er skapt, og at dette har filosofiske og etiske konsekvenser. Vi mener at dette grunnleggende synspunktet om skaperverket kan vitenskapelig underbygges minst like godt som naturalistiske hypoteser, herunder den materialistiske utviklingshypotesen.

Video 1 – Delfiners ekkosystem

Video 2 – Kolibri

Video 3 – Sommerfugler

Video 4 – Hvalens kjølesystem

Video 5 – Hvalens fossil og genutfordring

Video 6 – Kambrisk eksplosjon utfordrer Darwin

Time Magazine har hatt et hovedoppslag om denne oppdagelsen, som også Darwin visste om: Store mengder av fossiler i det kambriske jordlaget har ingen opphavsformer i det prekambriske jordlaget, som er rett under det kambriske. Hvordan ble så disse dyrene til?

Video 7 – Kambrisk eksplosjon snur Darwin opp-ned