Besøk og kalender

Kalender

16. februar - Delta på Nordhordaland Indremisjons
                    konferansedag for deres ledere.
                     Nordhordland Folkehøgskole.

15.-17.april - Påskefestival her på Grimerud med
                      årets tema:
                      "Skapelse eller utviklingslære -
                       har Gud virkelig skapt?"
                       Mer informasjon

Øystein Søndagsskoleshow!

 - En kampanje for å nå barn og familier i din kommune med evangeliet.

Øystein-kampanjen er et samarbeid mellom menigheter i din kommune
og oss. Sammen ønsker vi at alle barn og familier i din kommune får høre evangeliet om Jesus Kristus.

Dette ønsker vi å oppnå ved å dele ut Øystein-CD-en til alle husstander
i kommunen, for så å ha et Øystein søndagsskoleshow på et sentralt
sted i kommunen, der dere inviterer videre til deres lokale kristne barne- og familietilbud.

Du er velkommen til å ta kontakt med oss hvis dette er noe du og de lokale menighetene i din kommune/bydel kunne vært interessert i å være med på.