Virkelighetens verden

Hvor kom verden og alt som er i den fra?

Episode 1

Hvor kom verden og alt som er i den fra? For å finne ut av dette, må vi se hva som egentlig er i verden. Det vi finner et et mangfold av planter, dyr og mennesker i tillegg til et gigantisk univers med orden. I denne videoen møter du genforsker Michael Denton som oppdager at det finnes mange levevesener som har egenskaper som ikke er nødvendig for å overleve. Hvordan skal slike egenskaper oppstå av seg selv, når det er overlevelse som teller for å avle frem det vi ser i dag?
Hva sier Darwin til dette? Og finnes det noen gode svar i forhold til det som vitenskapen viser oss i dag?

Episode 2

I dag skal vi se på blomster, grunnplanen som de er bygd på og hvor den kan komme fra.

Episode 3

For å kunne leve i virkeligheten, må vi være ærlig med hva vi finner i den for å danne oss et bilde av hvordan den ble til og hvordan vi skal forholde oss til virkeligheten. I denne videoen skal vi se på røde blodceller, som kan flytte sin cellekjerne ut av celleveggen. Dette er en meget komplisert prosess som skjer 2 millioner ganger i sekunder i deg akkurat nå.
Hvordan ble denne prosessen en virkelighet? La oss undersøke dette sammen med genforsker Michael Denton.

Episode 4

I dag ser vi på en spennende sak i virkeligheten: Mennesker! Vi er det mest avanserte vesenet når det kommer til språk, nedtegnelse av vår fortid, planlegging av vår fremtid, kunst, kultur og nåtidens medier. Men trengte vi dette for å overleve for lenge siden – og siden alle menneskegrupper har samme kapasitet når det gjelder språk, intellekt osv – hvordan kan de første som hadde det få det, og gi det videre når det ikke trengtes kunst for å overleve, men rå styrke? La oss se på dette sammen.

Episode 5

I denne avsluttende episoden drar vi konklusjonen av den virkeligheten vi ser. Er du enig i det som kommer frem?